Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja / lastenohjaaja
» Varhaiskasvatuksen ja perhetyön osaamisala «


Opiskele kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon varhaiskasvatuksen ja perhetyön osaamisalalta lastenohjaajaksi. Lastenohjaajan tutkinto antaa pätevyyden toimia mm. päiväkodeissa varhaiskasvatuksen lastenhoitajana.

Opintojen kesto määritellään yksilöllisesti aiemmin hankitun osaamisen ja alan työkokemuksen perusteella. Muistathan liittää jo hakeutumisvaiheessa hakemukseesi tutkintotodistukset ja mahdolliset työtodistukset alalta.

Alakohtainen osaaminen

Alan aiemmin hankittu osaaminen huomioidaan opintojen kestossa yleisperiaatteiltaan seuraavasti.

Perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suo­rittaneelle riittää pelkkä varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen -tutkinnon osa. Päiväkodissa heidän ammattinimikkeensä on varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

Lähihoitajan tutkinnon suorittaneen kelpoi­suudet ja suoritettavat tutkinnon osat mää­räytyvät suoritetun osaamisalan mukaisesti.

Muun ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittanut saa kelpoisuuden varhaiskasva­tuksen lastenhoitajan tehtävään suoritta­malla koko kasvatuksen ja ohjauksen perus­tutkinnon varhaiskasvatuksen ja perhetyön osaamisalasta.

» Linkki asetusmuutokseen


Opintojen eteneminen edellyttää, että opiskelija on työpaikalla oppimassa jokaisessa tutkinnon osassa 4-5 viikkoa samaan aikaan verkko-opintojen kanssa 5-6 tuntia päivässä joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Solmimme päiväkodin kanssa sopimuksen mielellään ennen työpaikalla oppimisen aloittamista. Osaamisen osoitetaan työpaikalla oppimisen päätteeksi näyttöviikolla, jonka kesto on viisi työpäivää.


Puuttuva osaaminen täydennetään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti verkko-opintoina tutkinnon osittain. Jokaisessa tutkinnon osassa on yksi yhteinen aloituspäivä Tampereella Kankaanpään opiston tiloissa osoitteessa Pinninkatu 53 B, 4. kerros.

Näissä aloituspäivissä painotetaan kyseessä olevan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia ja tutkinnon osan kriteereitä käytännön työtoimissa päiväkotiympäristössä sekä annetaan ohjausta eri verkkoympäristöissä toimimiseen. Opintopiirit kokoontuvat verkkoympäristössä 1-2 viikon välein iltaisin klo 17-20.

Opintopiirityöskentely tapahtuu verkon välityksellä ja niissä on pääsääntöisesti mukana kaksi opettajaa. Oppimistehtävät sisältävät sekä yksilö- että pienryhmissä tehtävää verkkotyöskentelyä


Koulutukseen on jatkuva haku - Tee hakemus NYT!


Oleellista varhaiskasvatuksen lastenhoitajan työssä on aktiivinen ja myönteinen elämänasenne ja innostava, aktivoiva työskentelytapa.

Hakeutuminen

Koulutukseen on jatkuva haku. Otamme sinuun yhteyttä pääsääntöisesti sähköpostilla, joten liitäthän hakulomakkeeseen sellaisen sähköpostiosoitteen, jota luet aktiivisesti. Muistathan skannata ja liittää tutkintotodistukset aiemmista koulutuksista ja mahdolliset alan työtodistukset jo hakukortin liitteeksi!

Opiskelijaksi ottamisen terveydelliset edellytykset kasvatus- ja ohjausalan tutkinnoissa

Opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä. (Laki ammatillisesta koulutuksesta, 531/2017, 40 §).

Varhaiskasvatuksen lastenohjaajatutkinnon muodostuminen

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (140 – 145 osaamispistettä), joista pakollisten tutkinnon osien laajuus on 105 – 110 osaamispistettä ja valinnaisten tutkinnon osien laajuus on 35 – 40 osaamispistettä. Tutkinnon kahteen osaamisalaan kuuluva pakollinen tutkinnon osa Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen (40 osaamispistettä) on yhteinen sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon kanssa.

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala, tutkintonimike lastenohjaaja, muodostuu neljästä pakollisesta tutkinnon osasta (105 - 110 osaamispistettä) ja 35 - 40 osaamispisteen laajuisista valinnaisista tutkinnon osista.

Pakolliset tutkinnon osat ovat: Ammatillinen kohtaaminen, kasvatus ja ohjaaminen (15 osaamispistettä), Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen (40 osaamispistettä), Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen (30 osaamispistettä) sekä Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö. Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalan tutkinnon osista Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö (20 osaamispistettä).

Onko sinulla aiempaa osaamista tai työkokemusta alalta?

Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta. sekä suoritetuista korkeakouluopinnoista. Riippumatta sisällytettävän tutkinnon osan laajuudesta, tutkinnon osan laajuus on tässä kohdassa enintään 15 osaamispistettä.

Yhteiset tutkinnon osat

Varmistamme sinulle jatko-opintokelpoisuuden ohjaamalla sinut suorittamaan yhteisiä opintoja, mikäli et ole aiemmin suorittanut lukiota tai perustutkintoa.

Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen laajuus on vähintään 11 osaamispistettä, matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen laajuus on vähintään 6 osaamispistettä ja yhteiskunta- ja työelämäosaamisen laajuus on vähintään 9 osaamispistettä. Lisäksi yhteisiin tutkinnon osiin tulee sisältyä valinnaisia osaamistavoitteita opiskelijan valitsemasta yhdestä tai useammasta yhteisestä tutkinnon osasta ja tutkinnon osan osa-alueelta tai osa-alueilta siten, että yhteisten tutkinnon osien 35 osaamispisteen laajuus täyttyy.

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet voivat olla tutkinnon perusteissa määrättyjä tai koulutuksen järjestäjän päättämiä muita valinnaisia osaamistavoitteita, jotka tukevat kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä tavoitteita. Valinnaisiin osaamistavoitteisiin voidaan sisällyttää myös opiskelijan aiemmin hankkimaa osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä osaamistavoitteita.

Tutkinnon suorittaneen osaaminen

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon suorittanut saavuttaa ohjauksen, kasvatuksen ja ja kommunikoinnin tehtävissä tarvittavaa monipuolista osaamista. Alalla tarvitaan hyviä viestintä- vuorovaikutustaitoja sekä kykyä ottaa huomioon taustaltaan erilaisten ja eri-ikäisten ohjauksen ja tuen tarpeet. Vastuu ohjattavien ja asiakkaiden psyykkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta korostuu myös alan osaamisvaatimuksissa. Alalla työskennellään usein osana moniammatillista ryhmää ja/tai verkostoa.

Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia

Lastenohjaaja työskentelee varhaiskasvatuksen tehtävissä huolehtimalla lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Hän voi työskennellä myös erilaisten perheiden ja kouluikäisten lasten kanssa. Lastenohjaajan työ on kasvatusta, hoitoa ja huolenpitoa.

Perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittanut ja osaamistaan pakollisella tutkinnon osalla osoittanut (Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen 30 osp) voi toimia päiväkodissa varhaiskasvatuksen lastenhoitajana.

Opinnot suoritetaan etäopiskeluna verkossa oman aikataulusi mukaan. Verkko-opinnot edellyttävät oman tietokoneen käyttöä ja toimivaa laajakaistayhteyttä. Opintojen ajaksi saat käyttöösi Kankaanpään opistolta Office 365 ohjelmistopaketin, Moodle- ja Wilma oppimisympäristöt.

Opastamme eri verkko-oppimisympäristöjen käytössä opintojen alussa.

Puuttuvan osaamisen hankinta toteutetaan erilaisilla opintopiiritehtävillä verkossa ja osaaminen osoitetaan näytössä aidoissa työelämän varhaiskasvatuksen ohjaustilanteissa tutkinnon osan kriteereiden mukaisesti päiväkodissa.

Näyttöjen määrä tarkentuu henkilökohtaisen osaamisen kehittymissuunnitelman laadinnan yhteydessä. Opintojen kesto on siten yksilöllinen, sillä aiempi koulutus ja työkokemus vaikuttavat opintojen muodostumiseen.


Soita tai lähetä sähköpostia!

Vastaamme mielellämme sinua askarruttaviin kysymyksiin.

Kaarina Ketola • kaarina.ketola@kopisto.fi • Puh. 044 7729 229

Tuija Stark • tuija.stark@kopisto.fi • Puh. 044 7729 241

Koulutukseen on jatkuva haku - Tee hakemus NYT!

Hakeville järjestetään valintahaastattelut Tampereella Kankaanpään opiston tiloissa (Pinninkatu 53 B, 4. kerros). Haastatteluun kutsutaan erikseen. Muistathan skannata ja liittää tutkintotodistuksesi sekä mahdolliset alan työtodistuksesi jo hakukortin liitteeksi!


Koulutuksen hinta:

Opinnot ovat opiskelijoille maksuttomia.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään opintojen alussa henkilökohtainen opintojen kehittämissuunnitelma, jossa selvitetään aiempi koulutus- ja työkokemus alalta.

Työttömällä työnhakijalla voi olla mahdollisuus opiskella tutkinto tai tutkinnon osa menettämättä työttömyysetuutta – lue lisätietoja.

Yhteystiedot

Kankaanpään opisto
Puh. 044 772 9238 | kankaanpaanopisto.fi
kankaanpaan.opisto@kopisto.fi


Opistonkatu 5, 38700 Kankaanpää


Pinninkatu 53 B 4.krs, 33100 Tampere

Facebook

Seuraa Kankaanpään opiston tapahtumia Facebookissa. Kuulet ensimmäisten joukossa mitä opistolla tapahtuu ja viimeisimmät vinkit uusista koulutuksista!


Kiinnostuitko Koulutuksesta?

Jaa koulutusinfo myös kavereillesi!

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

2 viikkoa sitten

Kankaanpään opisto

KORONAVIRUSTIEDOTE (päivitetty 16.3.2020 klo 13:20)
Tiedoksi Kankaanpään opiston opiskelijoille ja sidosryhmille:
Työskentely- ja oppimisympäristön turvallisuus sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan terveys ja hyvinvointi ovat Kankaanpään opistolle ensiarvoisen tärkeitä asioita. Tietoomme ei ole tullut altistumisia, jotka koskisivat henkilökuntaamme tai opiskelijoitamme. Riski otetaan kuitenkin vakavasti ja siihen on varauduttu.

Koulutustemme etuna on, että opiskelu tapahtuu pääosin verkon välityksellä, täten koulutukset jatkuvat Kankaanpään opistolla pääsääntöisesti normaalisti. Työpaikalla oppimisen osalta pyydämme noudattamaan työpaikan toimintaohjeita. Pääosa henkilökunnastamme tekee työn luonteen vuoksi paljon etätöitä ja nyt kaikki työtehtävät, töiden niin salliessa hoidetaan etänä tai tarvittaessa siirretään myöhempään ajankohtaan.

Olemme tehneet seuraavia linjauksia mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Opetushallituksen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeisiin perustuen:
- kotiin jäädään erittäin matalalla kynnyksellä, jos tuntee vähäisiäkin flunssan oireita
- koulutusten lähijaksot siirretään verkkototeutuksiksi 31.5.2020 asti
- henkilökunnan työmatkustusta pyritään välttämään ja yhteydet opiskelijoihin ja sidosryhmiin hoidetaan etänä erikseen sovittavalla tavalla (puhelin, Teams) tai siirretään myöhempään ajankohtaan
- kaikki opintomatkat tms on peruttu 31.5.2020 asti
- pääsykoehaastattelut toteutetaan puhelinhaastatteluina tai verkossa 31.5.2020 asti
- toimitilojemme ulkopuolisista varauksista ollaan yhteydessä kumppaneihin erikseen
- kaikkien ulkomailta palaavien tulee olla yhteydessä työnantajaan ennen töihin palaamista ja noudattaa sovittuja toimintatapoja
- niiden opiskelijoiden, joiden työpaikalla oppiminen on keskeytynyt, tulee olla yhteydessä omaan ohjaavaan opettajaan

Seuraamme viranomaisohjeistusta päivittäin ja päivitämme tiedotetta, mikäli tilanteeseen tai ohjeistuksiimme tulee muutoksia.
Lisäinformaatiota löydät mm:
- thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
- www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opetustushallituksen-toiminta-ja-koronavirus
- minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen

Lisätietoja saat tarvittaessa opettajiltasi tai laittamalla sähköpostia kankaanpaan.opisto@kopisto.fi
... Näytä enemmänNäytä vähemmän

KORONAVIRUSTIEDOTE (päivitetty 16.3.2020 klo 13:20)
Tiedoksi Kankaanpään opiston opiskelijoille ja sidosryhmille:
Työskentely- ja oppimisympäristön turvallisuus sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan terveys ja hyvinvointi ovat Kankaanpään opistolle ensiarvoisen tärkeitä asioita. Tietoomme ei ole tullut altistumisia, jotka koskisivat henkilökuntaamme tai opiskelijoitamme. Riski otetaan kuitenkin vakavasti ja siihen on varauduttu. 

Koulutustemme etuna on, että opiskelu tapahtuu pääosin verkon välityksellä, täten koulutukset jatkuvat Kankaanpään opistolla pääsääntöisesti normaalisti. Työpaikalla oppimisen osalta pyydämme noudattamaan työpaikan toimintaohjeita. Pääosa henkilökunnastamme tekee työn luonteen vuoksi paljon etätöitä ja nyt kaikki työtehtävät, töiden niin salliessa hoidetaan etänä tai tarvittaessa siirretään myöhempään ajankohtaan. 

Olemme tehneet seuraavia linjauksia mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Opetushallituksen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeisiin perustuen:
- kotiin jäädään erittäin matalalla kynnyksellä, jos tuntee vähäisiäkin flunssan oireita
- koulutusten lähijaksot siirretään verkkototeutuksiksi 31.5.2020 asti
- henkilökunnan työmatkustusta pyritään välttämään ja yhteydet opiskelijoihin ja sidosryhmiin hoidetaan etänä erikseen sovittavalla tavalla (puhelin, Teams) tai siirretään myöhempään ajankohtaan
- kaikki opintomatkat tms on peruttu 31.5.2020 asti
- pääsykoehaastattelut toteutetaan puhelinhaastatteluina tai verkossa 31.5.2020 asti
- toimitilojemme ulkopuolisista varauksista ollaan yhteydessä kumppaneihin erikseen
- kaikkien ulkomailta palaavien tulee olla yhteydessä työnantajaan ennen töihin palaamista ja noudattaa sovittuja toimintatapoja
- niiden opiskelijoiden, joiden työpaikalla oppiminen on keskeytynyt, tulee olla yhteydessä omaan ohjaavaan opettajaan

Seuraamme viranomaisohjeistusta päivittäin ja päivitämme tiedotetta, mikäli tilanteeseen tai ohjeistuksiimme tulee muutoksia. 
Lisäinformaatiota löydät mm:
- https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
- https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opetustushallituksen-toiminta-ja-koronavirus
- https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen

Lisätietoja saat tarvittaessa opettajiltasi tai laittamalla sähköpostia kankaanpaan.opisto@kopisto.fi
Lataa lisää